Пречистване на химически замърсени, производствени и битови отпадъчни води. Проектиране на пречиствателни съоръжения. Доставка на комплексно оборудване и отделни съоръжения. Монтаж и въвеждане в експлоатация.

 

 

  

1574 София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс  02 4626313, моб. 0887462876 

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

         © Copyright SMS 2005. All rights reserved.

Counter

 BG TOP